• Αποφοίτησα από την Ιατρική Σxολή του Πανεπιστημίου Φιλιππούπολης Βουλγαρίας στις 17-11-2001 με το βαθμό: «Λίαν Καλώς 7.20». Αντιστοιχία ΔΟΑΤΑΠ

  • Ολοκλήρωσα τις εξετάσεις ισοτιμίας του πτυχίου (Εξετάσεις Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) στις 04/2002

  1. Διδακτορική διατριβή 25/07/2013. Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Θέμα: «Διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας της επιπολής φλεβικής θρόμβωσης σε ασθενείς με πρωτοπαθείς φλεβικούς κιρσούς» με έμφαση στη Θρομβοφιλία

  2. MSc τίτλος σπουδών στις «Ενδαγγειακές Τεχνικές» 14/01/2011 του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Milano Bicocca

  3. Msc στη Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής με Υποτροφία

  1. Πιστοποίηση από το ΚεΣΥ στην Διενέργεια Υπερήχων των Αγγείων (Triplex Αγγείων)

  2. Excellent in ThrombosisΠιστοποίηση από το Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή

  3. ATLS – Advanced Trauma Life Support. Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σε πολυτραυματία.

  4. APLSAdvanced Paediatric Life Support. Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής στα παιδιά