Συμμετοχή στα παρακάτω ερευνητικά πρωτόκολλα:

  • STEP : Studying The Epidemiology of Peripheral Arterial Disease. Μελέτη των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών της περιφερικής αρτηριακής νόσου στην Ελλάδα υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας.

  • CALISTO : Διεθνής, πολυκεντρική τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙΙ δύο παράλληλων ομάδων για την διερεύνηση της αποτελεσματικότητας  και ασφάλειας του ARIXTRA για τη θεραπεία ασθενών με οξεία συμπτωματική μονήρη επιπολής θρομβοφλεβίτιδα των κάτω ακρών, με σκοπό την πρόληψη θρομβοεμβολικών επιπλοκών.

  • Προληπτικός Έλεγχος (screening) : για την ανίχνευση ανευρύσματος κοιλιακής αορτής σε άνδρες άνω των 60 ετών στην περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος.

  • ACST-2 : Διεθνής Τυχαιοποιημένη Μελέτη για την αντιμετώπιση της ασυμπτωματικής νόσου των καρωτίδων με ενδαρτηρεκτομή ή ενδοαγγειακή αποκατάσταση (stenting) για την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων.

  • SeVEN : Επιπολής Φλεβική Θρόμβωση: Πολυκεντρική μελέτη για την θεραπεία, το προφίλ και τις επιπλοκές των ασθενών με Επιπολής Φλεβική Θρόμβωση στην Ελλάδα.

  • SeVEN EXTENDED : Παρακολούθηση ασθενών με Επιπολής Φλεβική Θρόμβωση

  • SeVEN Precision : Παρακολούθηση ασθενών με Επιπολής Φλεβική Θρόμβωση. Καθορισμός ασθενών υψηλού κινδύνου και βελτιστοποίηση δόσης και διάρκειας θεραπευτικής αγωγής.

  • VICTORIA : Δεδομένα από την καθημερινή πράξη για τη Θεραπεία της Φλεβικής Θρομβοεμβολής στην Ελλάδα.