1

Στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετέχω ως εκπαιδευτής στην κλινική άσκηση των φοιτητών και στο πρόγραμμα μαθημάτων από αμφιθέατρου. Η συμμετοχή μου στο προπτυχιακό πρόγραμμα διδασκαλίας υπό τη μορφή διαλέξεων είναι συνεχής από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19. Είμαι διδάσκων σε δύο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα:

Βασικές Αρχές Αγγειολογίας και Αγγειοχειρουργικής (26 ώρες – 2 ΔΜ)

Αιμοδυναμική των αγγειακών παθήσεων (26 ώρες – 2 ΔΜ)

2

Η συμμετοχή μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διδασκαλίας υπό τη μορφή διαλέξεων είναι συνεχής από το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15 έως και σήμερα.

Είμαι διδάσκων σε 3 υποχρεωτικά μαθήματα στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα παροχής Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Επιπρόσθετα είμαι διδάσκων σε 2 υποχρεωτικά μαθήματα στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα παροχής Παθολογικής και Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.

Συμμετέχω ως διδάσκων και εκπαιδευτής στο Διακρατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Università degli Studi di Genova, Ιταλίας από το από το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16 έως και σήμερα με 19 διαλέξεις και 9 ώρες πρακτικής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών σε ασθενείς και μοντέλα.

Υπήρξα  Επιβλέπων ή Μέλος Τριμελής επιτροπής 25 μεταπτυχιακών εργασιών στα πλαίσια του Διακρατικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Università degli Studi di Genova, Ιταλίας από το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έως και σήμερα.

Συμμετέχω ως διδάσκων στο Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Università Milano-Bococa Ιταλίας από το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19 με 2 διαλέξεις.

3

Επίσης έχω συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε 3,  διεθνή κλινικά εργαστήρια που αποσκοπούν στην θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των αγγειοχειρούργων στη σύγχρονη αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων